Суперкниги

Всяка книга е Суперкнига до доказване на противното

Напълно изгубили себе си в опита да се намерим

“Напълно изгубили себе си” е книга, за която трябва да се говори, без реално да се говори за нея. Всяко задълбочаване в нея ще разкрие големия spoiler, който е заложен … Continue reading

March 3, 2015 · Leave a comment